Премія імені Дмитра Шкоропада «Рідний край»

07 липня 2021 г.   564
Премія імені Дмитра Шкоропада «Рідний край»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
(___сесія _______скликання)
___________ 2017 року № __
Секретар міської ради
______________А.В. Шамрай 

ПОЛОЖЕННЯ
про краєзнавчу премію
імені Дмитра Шкоропада «Рідний край» 

м. Прилуки
2017 рік

Загальні положення

1. Музейна краєзнавча премія імені Дмитра Овсійовича Шкоропада (далі – Премія) заснована Прилуцькою міською радою та Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В.І. Маслова з метою підтримки краєзнавства як важливого засобу громадянсько-патріотичного виховання та заохочення дослідників історії Прилуччини до нових і важливих здобутків у галузі краєзнавства.

2. Премія присуджується один раз на два роки і приурочена до дня народження Дмитра Шкоропада (15 червня).

3. Конкурс на здобуття Премії оголошується за шість місяців до дня народження вченого – з 15 грудня. Висунення робіт на здобуття премії закінчується 15 квітня.

4. До участі у конкурсі допускаються вагомі дослідження авторів та авторських колективів у різних напрямках краєзнавства. За своїм змістом вони обов’язково стосуються Прилуччини, її минулого та сучасного, мають пізнавально-виховне значення і є оригінальними у своєму роді. Мова подання – українська.

5. До участі в першому конкурсі на присвоєння звання “Дипломант”, “Лауреат” допускаються роботи, підготовлені за попередні роки. До участі в кожному наступному конкурсі на присвоєння звання “Дипломант”, “Лауреат” допускаються роботи, виконані протягом останніх двох років до дня присудження Премії.

6. Диплом Лауреата присуджується за науково-дослідницькі роботи з краєзнавства рідного краю, які здобули високу професійну оцінку й викликали широкий громадський інтерес.

У найменуванні “Лауреат” переможцю присвоюється звання “Лауреат” краєзнавчої премії імені Дмитра Шкоропада “Рідний край” із врученням диплому лауреата затвердженого зразка та грошової винагороди в сумі 3000,00 грн. (згідно з додатком).

7. Відзнака “Дипломант” присуджується авторам за науково-дослідницькі роботи на краєзнавчу тематику. Обов’язковим у поданні на відзнаку “Дипломант” є використання оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо).
У найменуванні “Дипломант” переможцям присвоюється звання “Дипломант краєзнавчої премії імені Дмитра Шкоропада “Рідний край” із врученням диплому І, ІІ, ІІІ ступеня затвердженого зразка та грошових винагород (згідно з додатком):

 • перша премія – 1500,00 грн.
 • друга премія – 1000,00 грн.
 • третя премія – 500,00 грн.

До усіх робіт з Премії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Конкурсні роботи мають складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел і літератури в алфавітному порядку.

Текст творчої роботи з Премії роздруковується на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг не менше 15-25 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.

8. Навчальний заклад, який висуває кандидатуру на здобуття Премії, або окрема особа, подають до конкурсної комісії у визначений положенням час прийому робіт такі документи:

 • заяву;
 • два примірники представленої роботи (електронний та друкований);
 • рецензії та відгуки, опубліковані у пресі (якщо такі є);
 • коротка автобіографія, фотокартка;
 • точна адреса, телефон претендента.
 • до офіційного колективного подання додається протокол або витяг із протоколу зборів про відповідне колективне рішення щодо висунення робіт на здобуття премії.

9. Присудження Премії здійснює спеціальне журі, до складу якого включаються наукові співробітники краєзнавчого музею, краєзнавці, історики, етнографи та особи, діяльність яких пов'язана з вивченням та дослідженням Приудайського краю.

Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

Проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, яка уповноважена при наявності трьох третин свого складу. Комісія може проводити засідання і приймати рішення про присудження Премії при наявності не менше двох третин свого складу. Рішення про присудження Премії приймається таємним чи відкритим (за вибором) голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії.

Рішення журі вважається остаточним і оскарженню не підлягає.

10. Премія присуджується на підставі рішення конкурсної комісії та наданих міською радою повноважень.

11. Переможцем конкурсу (окремим авторам і авторським колективам) вручаються грамоти і грошові винагороди. Дипломи підписує голова конкурсної комісії.

12. Роботи у завершеному вигляді приймаються з дня оголошення премії і до 15 квітня поточного року за адресами:

 • Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.Маслова
  17500, м. Прилуки, вул. Київська, 277 тел. (04637) 3-12-48; 7-12-40
 • відділ культури Прилуцької міської ради
  17500, м. Прилуки, вул. Коптєва, 28; тел. (04637) 3-02-60

13. Хід конкурсу та його підсумки висвітлюються в засобах масової інформації.

14. Оголошення Премії оприлюднюється в місцевій обласній та регіональній пресі, а також в інших засобах масової інформації.

15. Ухвалу про визначення лауреатів і дипломантів Премії журі приймає не пізніше 1 червня. Рішення комісії про присудження премії публікується в пресі до дня народження Д. О. Шкоропада.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Т.М. ФЕСЕНКО

Додаток

Розмір грошових винагород краєзнавчої премії імені Дмитра Шкоропада «Рідний край»

№ п/п Звання/найменування Сума, грн.
1 «Лауреат» 3 000,00 грн.
2 «Дипломант» Перша премія 1 500,00 грн.
3 «Дипломант» Друга премія 1 000,00 грн.
4 «Дипломант» Третя премія 500,00 грн.
  Всього 6 000,00 грн.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Т.М. ФЕСЕНКО

премія Шкоропада

премія Шкоропада
премія Шкоропада
премія Шкоропада
премія Шкоропада
премія Шкоропада
Натисніть на превью для перегляду фото в повному розмірі


Останні новини

"Історія та культура ромів на Прилуччині"
Дослідження життя ромів на території Прилуччини. Детальніше
"Євреї на Прилуччині"
Тема проживання євреїв на Прилуччині Детальніше
Виставка "Цінності близькі й далекі"
15 лютого у виставковій залі музею відбулося відкриття виставки ВолодимираМихайловича Пащенка - українського ученого, письменника, художника, редактора-видавця, митця.  Детальніше
Акція"Музейне селфі"
Акція з метою паромоції локальної спадщини Детальніше
Виставка робіт арт-студії КімNata
Відкритя виставки.  Детальніше
Всі новини